Linjeskift

Uttalelse fra Alta Kraftlags årsmøte 15. juni 2018

 

 

 

Årsmøtet i Alta Kraftlag SA ber om at myndighetene gir Statnett instrukser om å bygge ut 420-kV sentralnett fra Skaidi til Varangerbotn, for å sikre samfunnsutviklingen og tilstedeværelsen i denne delen av landet. Om nødvendig må Statnett tilføres egenkapital for å sikre framdriften av sentralnettsutbyggingen.

 

Årsmøtet er bekymret over utviklingen der Statnett forlanger garantier om økt forbruk, for å realisere videre utbygging av sentralnettet i Norge gjennom Øst-Finnmark. Verken økt forbruk, eller tilknytning av ny fornybar kraftproduksjon, vil realiseres uten at samfunnet har lagt til rette for dette, gjennom landsdekkende og komplett infrastruktur.