Om oss

Alta Kraftlag SA er organisert slik

Årsmøtet 
Årsmøtet er kraftlagets øverste styringsorgan og består av 14 representanter valgt fra de tre valgkretsene Kvænangen, Loppa og Alta. Av disse er en valgt av Kvænangen Kommune, en av Loppa Kommune og tre av Alta Kommune. Årsmøtet består også av en medlemsvalgt fra Kvænangen, en fra Loppa, samt syv fra Alta. Representantene til årsmøtet velges for fire år av gangen. 
  
Styret 
Odd Arne Rasmussen – Leder 
Inger Lise Balandin – Nestleder 
Bodil Mannsverk 
Monika Olsen – Vara: Eivind Dahl Ringard
Jan-Arne Jakobsen – Vara: Kristin Anita Hansen
Kåre Finjord – Ansatterepresentant Vara: Arnt Sigurd Nilsen
Wenke B. Nikolaisen – Ansatterepresentant Vara: Svanhild Heitmann
 
Vararepresentanter fra Alta
Tor Erland Nilsen
Hilde G. Londal
Einar Aleksandersen
 

Ansattevalgte styremedlemmer og styremedlemmer fra Loppa og Kvænangen har personlige varamedlemmer. Styremedlemmene fra Alta har ikke personlige varamedlemmer, her møter varamedlemmer i den rekkefølgen de er valgt.

 

Utsendinger til årsmøtet i Alta Kraftlag

Utstendinger utpekt av Alta Komune:

Kristine Johnsen
Vara: Tore Grøtte
Utpekt i: 2019

Kåre Simensen
Vara: Kristin Jensen
Utpekt i: 2019

Bård Bredal Olsen
Vara: Heidi Bjørkli
Utpekt i: 2019

Utsending utpekt av Kvænangen Kommune: 

Eirik Losnegaard Mevik
Vara: Hanne Wiesener 
Utpekt i: 2019

Utsending utpekt av Loppa Kommune:

Stein Thomassen
Vara: Cato Kristiansen
Utpekt i: 2019

Utsendinger valgt på valgkretsmøte i Alta:

Grete Johanne Thomassen
Vara: Siv Nilsen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2017

Tage Olsen 
Vara: Kjell Iver Suhr
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2017

Anita Håkegård Pedersen
Vara: Ole Simonsen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2017

Tina Hoaas
Vara: Gunvor Kjelsberg
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2019

Alf Bjørn
Vara: Thomas Fredrik Kristensen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2019

Anita Kivijervi
Vara: Hanne Rosenberg
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2019

Jørn Eikanger
Vara: Trond Strifeldt
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2019

Utsendinger valg på valgkretsmøte i Loppa

Ståle Sæther
Vara:Gry Seljevold
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2017

Utsending valgt på valgkretsmøte i Kvænangen:

Espen Nøklan
Vara: Susanne Belles
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2019

Valgkomitè i Alta Kraftlag

Eirik Losnegaard Melvik – leder
Valgt i: 2019

Anita Håkegård Pedersen
Valgt i: 2017
På valg i: 2019

Stein Thomassen
Valgt i: 2019

Grete Thomassen
Valgt i: 2019

Bård Bredl Olsen
Valgt i: 2019

Kontrollkomitè i Alta Kraftlag

Jørn Eikanger 

Susane Belles  

Kåre Simensen