organisasjon2018-01-17T13:25:23+00:00

Alta Kraftlag SA er organisert slik

Årsmøtet 
Årsmøtet er kraftlagets øverste styringsorgan og består av 14 representanter valgt fra de tre valgkretsene Kvænangen, Loppa og Alta. Av disse er en valgt av Kvænangen Kommune, en av Loppa Kommune og tre av Alta Kommune. Årsmøtet består også av en medlemsvalgt fra Kvænangen, en fra Loppa, samt syv fra Alta. Representantene til årsmøtet velges for fire år av gangen. 
  
Styret 
Odd Arne Rasmussen – Leder 
Inger Lise Balandin – Nestleder 
Bodil Mannsverk 
Stein Thomassen 
Gøril Severinsen 
Kåre Finjord – Ansatterepresentant 
Wenke B. Nikolaisen – Ansatterepresentant 

Utsendinger til årsmøtet i Alta Kraftlag

Utstendinger utpekt av Alta Komune:

Hilde Søraa
Vara: Steinar Karlstrøm
Utpekt i: 2016

Otto Erik Aas
Vara: Monica Nielsen
Utpekt i: 2016

Bengt Rune Strifeldt
Vara: Knut Erik Mauseth
Utpekt i: 2016

Utsending utpekt av Kvænangen Kommune: 

Eirik Losnegaard Mevik
Vara: Ronald Jensen 
Utpekt i: 2016

Utsending utpekt av Loppa Kommune:

Steinar Halvorsen
Vara: Line Posti
Utpekt i: 2016

Utsendinger valgt på valgkretsmøte i Alta:

Grete Johanne Thomassen
Vara: Hilde Søraa
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2013

Tage Olsen 
Vara: Kjell Iver Suhr
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2013

Anita Håkegård Pedersen
Vara: Ole Simonsen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2013

Sylvi Bellika
Vara: Gunvor Kjelsberg
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2015

Alf Bjørn
Vara: Lars Hapalahti
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2015

Trine Noodt
Vara: Kjersti Bang
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2015

Jørn Eikanger
Vara: Bård Bredal-Olsen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2015

Utsendinger valg på valgkretsmøte i Loppa

Arne Dag Isaksen
Vara:Astrid Johansen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2013

Utsending valgt på valgkretsmøte i Kvænangen:

Liv Karin Knudsen Olset
Vara:Valter Olsen
Valgperiode: 4 år
Valgt: 2015

Valgkomitè i Alta Kraftlag

Hilde Søraa
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Anita Håkegård Pedersen
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Steinar Halvorsen
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Grete Thomassen
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Eirik Losnegaard Melvik
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Kontrollkomitè i Alta Kraftlag

Jørn Eikanger 
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Liv Karin Knudsen Olset  
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Arne Dag Isaksen
Valgt i: 2015
På valg i: 2017

Loading...