Alta Kraftlag SA

Energikonsernet Alta Kraftlag SA driver med sine heleide datterselskaper AKSA Hjem, AKSA El, AKSA Vann og Alut kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett i vårt forsyningsområde. Vi er et samvirkeforetak eid av våre kunder i Alta, Loppa og Kvænangen. Vi har eierposter i en rekke andre selskaper, og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har rundt 70 ansatte, med hovedkontor på Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

AKSA Hjem AS
org.nr 925 336 645
AKSA El AS
org.nr 925 332 046
AKSA Vann AS
org.nr 825 336 672
Alut AS
org.nr 925 336 637
Loading...