Usikker is på regulerte vassdrag

Vi gjør oppmerksom på at på de vann som reguleres og forsyner våre kraftverk kan være svært usikker.

Dette gjelder vannene:

  • Lundstrømvannet, som er langs Halddeveien.
  • Oldervikvannet, ved Hakkstabben
  • Stuevann
  • Kåvenvannet

 

Vann som blir regulert til produksjon kan være ekstra farlig nå på våren. Tilsynelatende sikker is, kan henge igjen i lufta over vannet og plutselig gi etter. 

Vi ber derfor alle være ekstra varsom når dere ferdes i disse områdene.