Høye kraftpriser vil  gi fortsatt høye strømregninger

Kraftprisene for mars i år er nær 50% høyere enn mars- snittet for de siste 5 år. Dette, sammen med lave temperaturer og høyt forbruk, vil fortsatt gi høye strømregninger for våre kunder. 

Vår nettleie er like lav som den har vært i flere år, men kraftprisene vil likevel gi høyere regninger.  Vi har i flere år vært vant til priser som har vært ganske stabil mellom 25 og 30 øre/kWh. Nå har prisene vært over 40 øre/kWh i en lengre periode. 

 

De aller fleste kunder har kraftkontrakter som påvirkes av spotprisen, og alle disse vil bli rammet av de høye prisene som er i markedet.