Alta Kraftlag fylte hele 75 år i 2023

Gjennom jubileumsåret har vi delt ut 75.000 kroner hver måned til lokale lag og foreninger

Jubileumsmidlene har gått til forskjellige formål som har skapt glede og trivsel i Alta, Loppa og Kvænangen kommune. Vi har fått utrolig mange gode søknader, og vi gleder oss stort over å ha fått muligheten til å bidra til så mange gode formål.

Alle jubileumsmidlene er nå tildelt og det er ikke lenger mulig å søke på disse.

Disse har fått jubileumsmidler

Vi oppdaterer fortløpende

Kulturleder i Alta kommune, Tor Helge Reinsnes Moen, er strålende fornøyd etter at BUA ble tildelt 75.000 kroner fra Alta Kraftlags jubileumsmidler. Pengene går til å kjøpe masse nytt utstyr som kan lånes gratis av byens befolkning. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant.

JANUAR

BUA ALTA

Mottaker for januar er BUA ALTA. Her kan du låne utstyr helt gratis til flere sports- og friluftsaktiviteter i inntil 7 dager. Du kan låne blant annet langrennsski, alpinski, sykler, telt, sekk, kokeutstyr, packraft og kano.

Støttemidlene på 75.000 kroner går til innkjøp av enda mer utstyr, slik at utvalget øker. Vi ønsker BUA lykke til videre!

Tverrelvdalen Husflidlag arrangerte Alta Strikkefestival for 8. gang i 2023. Et lavterskeltilbud uten inngangspenger. I februar fikk festivalen 30.000 kroner i støtte av jubileumsmidlene til Alta Kraftlag. Her ser vi Wenche Magerøy, leder for Alta Strikkefestival, sammen med årets hovedgjest Birger Berge. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

FEBRUAR

TVERRELVDALEN HUSFLIDLAG

Med formål å ivareta og utvikle husflid og håndverk arrangerer Tverrelvdalen Husflidslag en årlig strikkefestival. Et lavterskeltilbud uten inngangspenger. I februar arrangerte de årets festival med støtte fra oss. De ble tildelt 30.000 kroner i sitt arbeid med festivalen. Vi var innom årets arrangement og fikk oppleve fullt hus begge dagene.

Randi Emaus og Langfjord samfunnshus er strålende fornøyd med å jubileumsmidler fra Alta Kraftlag i februar. Fredag 31. mars skal det arrangeres inspirasjonskveld på samfunnshuset med Øystein "Pølsa" Pettersen som foredragsholder. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant.

FEBRUAR

LANGFJORD
SAMFUNNSHUS

Langfjord samfunnshus arrangerer inspirasjonskveld med Øystein "Pølsa" Pettersen fredag 31. mars. I den anledning gir vi 45.000 kroner til arrangementet og håper på fullt hus. Foredraget handler om hvordan prestasjoner og fremgang skapes - i hverdagen, i jobben, i alt - om hvordan vi angriper dagen og bli fornøyd med oss sjøl! «For det er dét det handler om», sier Øystein, «om å bli Helt Konge!» Lykke til med inspirasjonskvelden!

Sangtime for demenskoret i Alta med Tanja Elina Lund-Lyngmo. 28. mars 2023. Foto: Frank Rune Isaksen

MARS

ALTA DEMENSKOR

Demenskor som konsept har jo blidt godt kjent gjennom NRK serien som dekket akkurat dette tiltaket for de som lider av demens. Alta Demenskor ble opprettet i januar i år og har behov for støtte for å kunne tilby organisert koraktivitet. De planlegger også en konsert til sommeren for pårørende. De mottar 38 000 kroner for å kunne opprettholde og videreutvikle aktiviteten.

MARS

Alta og omegn Revmatikerforening

Foreningen jobber for å tilrettelegge for behandling i eksempelvis varmebassenget. Til vanlig har de en gratistime i varmebassenget hver onsdag for alle barn med revmatiske sykdommer, men grunnet utfordringer i økonomi sto denne i fare for å bli kuttet. Vi har støttet dem med 37 000 kroner, som tilsvarer kostnaden for gratistimen (badevakt og leie av bassenget) i et år, slik at de fortsatt skal kunne tilby dette.

APRIL

ALTA IF INTER

Alta IF Fotballs Integreringslag samler rundt 25 gutter fra mange land. De kommer fra Kongo, Sør-Sudan, Afghanistan, Norge, Ukraina, Syria, Somalia, Nepal, Kurdistan, Sudan, Rwanda, Albania og Eritrea. Prosjektet er viktig på mange områder i kommunen. Vi har støttet Alta IF Inter med 25.000 kroner til drift av dette prosjektet. Det kan gi noen livgivende sosiale aktiviteter, litt mer utstyr og kanskje de får deltatt på en ekstra turnering.

APRIL

KÅVEN JEGER OG FISKEFORENING

Tilbake til 60-tallet, da Alta Kraftlag bare var i tenårene, bygde vi hytta Jegerbu helt øverst i Spartevaggi. Dette ble gjort i forbindelse med linjebygging til Spikerverket på Stjernøya. Hytta ble overdratt til Kåven Jeger og Fiskeforening etter at vårt arbeid var gjennomført. De har vedlikeholdt den siden, og den har vært tilgjengelig for leie i flere tiår. Hytta har også vært til nytte for oss når vi har utført arbeid opp gjennom årene, og har vært en trygghet ved dårlig vær. Vi har gleden av å overrekke 50 000 kroner til Kåven Jeger og Fiskeforening av jubileumsmidlene for april slik at de kan oppgradere hytta til dagens standard. Så håper vi at hytta også står når vi har 150-årsjubileum!

Alta IF Friidrett arrangerte Alta Kraftlags jubileumsløp 30. mai og har mottatt 75.000 kroner i midler for kjøp av nytt tidtakingssystem. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

MAI

ALTA IF FRIIDRETT

Som eneste friidrettsklubb i Alta har fokuset vært på aktiviteter, trening og arrangement for barn og ungdom i byen. De siste årene har klubben også rettet søkelyset på folkehelsen ved å invitere til arrangement tilrettelagt for både mosjonister og eliteløpere, i alle aldere. Klubben ønsker å opprette en helt ny løpskarusell med større variasjon i terreng og distanser som vil bli arrangert rundt om i hele Alta. For å klare å gjennomføre dette ønsker klubben å gå til innkjøp av et nytt og moderne tidtakingsutstyr. Alta IF Friidrett mottar 75.000 kroner i midler for mai måned til innkjøp av nytt tidtakersystem og som arrangør av jubileumsløpet til Alta Kraftlag.

Kim Gøran Pedersen og Linda Rostrup Martinsen i Musikkforum Loppa arrangerer Alperocken på Ystnes i Øksfjord for første gang i historien 1. juli 2023. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

JUNI

MUSIKKFORUM LOPPA

Musikkforum Loppa ble etablert våren 2023 med formål å skape musikkopplevelser og arrangementer i Loppa kommune. Deres første arrangement blir "Alperocken - der vidda møter kyst" 1. juli 2023. Den største konsertopplevelsen i Loppa kommune noen gang, skriver de. Vi fikk inn søknad på å dekke deler av utgiftene til telt, bord og benker, transport og rigging. De har nå fått 50.000 kroner til årets arrangement. Vi ønsker de lykke til - og oppfordrer alle til å besøke Ystnes i Øksfjord lørdag 1. juli.

JUNI

VERDDELAGET

For første gang arrangeres Verddefestival sammen med Verdeturneringen i Burfjord. Festivalen er ny av året og er opprettet for å skape enda mer aktivitet i forbindelse med fotballturneringen. De mottar 25.000 kroner fra jubileumsmidlene i juni. I tillegg legger vi til 25.000 kroner i ekstra sponsormidler for at de kan arrangere en heidundrende avslutningskonsert lørdag 22. juli. Vi ønsker lykke til med turnering og festival.

JULI

ALTA TURNFORENING

Alta Turnforening har tilbud til deltagere i alle aldre og satser videre på å utvikle sine tilbud. Det kjøpes blant annet utstyr som er spesielt tilpasset for de med funksjonshemninger. Alta Kraftlag er glad for å støtte innkjøp av utstyr til dette formålet, og utbetaler 40 000 kroner av jubileumsmidler for juli.

JULI

Alta Motorsportklubb

Alta Motorsportklubb fornyer kjøretøy og har gått til innkjøp av en elmotorsykkel til barn. Vi har støttet innkjøpet med 35 000 kroner av jubileumsmidlene for juli. Som et kraftlag passer dette godt i vår verden og vi håper dere får masse (grønn) glede ut av denne.

AUGUST

Øksfjord Sanitetsforening

Øksfjord Sanitetsforening jobber med å få på plass et nytt uteområdet i bygda som skal kunne brukes av alle. Vi støtter tiltaket med 18 400 kroner fra jubileumsmidlene i august og ønsker lykke til.

AUGUST

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd har i år arrangert sommerskole i Kvænangen. Vi har støttet tiltaket med 15 000 kroner av jubileumsmidlene for august.

AUGUST

Kvænangen frivillighetssentral

Gjennom tiltaket «kveldsmat ilag» ønsker Kvænangen frivillighetssentral og sørge for mer samhold og sosialisering blant eldre i kommunen. Gjennom tiltaket sponses det transport, mat og lokal. Alta Kraftlag er stolt over å få lov til å være en liten del av dette. Tiltaket har fått bevilget 16 600 kroner av jubileumsmidlene for august.

AUGUST

Burfjord IL

Som en del av nye forskrifter må Burfjord IL sørge for granulatsikring på kunstgressbanen. Dette betyr blant annet investeringer i barrierer rundt banen og forsvarlig håndtering av snø. Totalt skal dette redusere utslipp av mikroplast. Vi har sponset tiltaket med 25 000 kroner av jubileumsmidlene for august.

SEPTEMBER

Kvalfjord / Pollen Bygdelag

I Kvalfjord ligger det en grendehus som benyttes til alt fra konfirmasjoner til politiske møter. Vi har også fått leie rom der når vi har hatt jobb der ute. Huset har behov for en del renovasjon, og vi støtter tiltaket med 35 000,-.

OKTOBER

Friluftsgruppa Alta

Friluftsgruppa sørger for friluftsaktiviteter for barn og unge med funksjonshemninger og har aktiviteter annen hver uke. De søkte om støtte til å gjennomføre en dag fullstappet av morsomme aktiviteter. Vi innvilget 40 000,- til en aktivitetsdag for gruppa. Den ser ut til å ha vært veldig vellykket. Stå på videre med det flotte arbeidet dere gjør.

Loading...