Foreløpige statistikker viser at kundene til Alta Kraftlag har brukt 442 millioner kilowattimer elektrisk kraft i 2017. Dette er en økning på 5,7% sammenlignet med 2016.

Vi er glade for at vi har forbruksvekst i nettet, vekst i forbruk er med på å holde prisene nede for kundene våre.

Veksten i vårt nett skyldes i hovedsak at Alta vokser og det blir dermed flere forbrukere. I tilegg var nok 2017 et år med lang fyringssesong.