Så du har problemer med Homebase?

Ja, jeg har svart skjerm, eventuelt med feilmelding om ingen eller svakt antennesignal e.l

Ja, jeg mangler kanaler

Ja, jeg mangler lyd eller bilde

Ja, jeg har problem med filmleie

Ja, jeg ønsker mer opptakstid eller mulighet for serieopptak

Svart skjerm – eventuelt med melding «Ingen signal», «Svakt eller ingen antennesignal» eller tilsvarende.

1. Sjekk at HDMI-kabel står riktig i TV og TV-dekoder

2. Sjekk at TV-dekoderen er skrudd på.

3. Bruk fjernkontroll som hører til TV og bytt til riktig HDMI-inngang.

For å bytte HDMI-inngang har man som regel en av disse knappene på TV fjernkontroll som skal brukes.

Tilbake

Kontaktinfo: 78 45 09 00  – kunde@altakraftlag.no

Mangler kanaler

1. Dersom du ikke har alle kanalene, kan det hjelpe å restarte TV-dekoderen. Trekk ut strømmen til dekoderen og sette den inn igjen.

2. Dersom du fortsatt mangler kanaler, vil det kunne hjelpe å sette boksen tilbake til fabrikkinnstililng. Trykk her for hjelp til det.

3. Dersom du fortsatt har problemer, kontakt oss.

Tilbake

Kontaktinfo: 78 45 09 00  – kunde@altakraftlag.no

Mangler lyd eller bilde

1. Dersom du ikke har alle kanalene, kan det hjelpe å restarte TV-dekoderen. Trekk ut strømmen til dekoderen og sette den inn igjen.

2. Dersom du fortsatt mangler kanaler, vil det kunne hjelpe å sette boksen tilbake til fabrikkinnstililng. Trykk her for hjelp til det.

3. Dersom du fortsatt har problemer, kontakt oss.

Tilbake

Kontaktinfo: 78 45 09 00  – kunde@altakraftlag.no

Problem med filmleie

Filmleie er et produkt du kjøper direkte fra Homebase. Dersom du har problemer med dette kan du kontakte Homebase på tlf 21 54 00 00 eller https://min.homebase.no/?page=ks

Tilbake

Kontaktinfo: 78 45 09 00  – kunde@altakraftlag.no

Ønsker mer opptakstid eller mulighet for serieopptak

Du kan bruke fjernkontrollen til TV for å gjøre dette. Velg at du vil ta opp serie, og følg beskrivelsene på TV.

Du kan også logge på www.homebase.no og gå inn på «min homebase». Bruk ditt mobilnummer og få tilsendt innloggingsinformasjon.

Du finner Homebase sin side her: https://min.homebase.no/?page=forgotten

Tilbake

Kontaktinfo: 78 45 09 00  – kunde@altakraftlag.no