Energikonsernet Alta Kraftlag SA driver kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett. Vi er et samvirkeforetak eid av våre kunder i Alta, Loppa og Kvænangen.

Alta Kraftlag SA
Organisasjonsnummer: 971029390
Adresse: Markveien 46, 9510 ALTA
Epost: firmapost[a]altakraftlag.no
Telefon: 784 50 900

Loading...