Velg kraftleverandør!

Ved kjøp av strøm forholder du deg til to selskaper, netteier og kraftleverandør. Netteier eier strømnettet og alle målere i et bestemt område og står for transporten av strøm hjem til deg. Kraftleverandøren selger strøm til deg. Alta Kraftlag er netteier. Som nettkunde hos Alta Kraftlag må du også huske å velge kraftleverandør.   For å sammenlikne de forskjellige kraftleverandørene kan du gå på siden www.strompris.no