skogrydding2018-11-22T11:18:50+00:00

Skogrydding

Ved skogrydding blir tre og busker langs kraftlinja felt eller kvista.

 

Det kan gå 5 – 10 år mellom hver skogrydding. Dette er avhengig av type linje og hvor raskt vegetasjonen i området vokser. Vi befarer jevnlig våre linjer for å se om det er nødvendig med skogrydding utover det normale.

 

Hvor bredt vi må rydde er avhengig av hvor sterk spenning det er på linja:

  • Høyspent 66 og 132 kV: 18 – 30 meter samla bredde
  • Høyspent 11 og 22 kV: normalt 5 meter til hver side av linja
  • Lavspent 230 – 1000 V: normalt 1,5 meter til hver side av linja

Felling av tre som står nær høyspentlinjer bør gjøres av vante folk med egna sikkerhetsutstyr. Dersom du er i tvil om treet er for nær linja, så ta kontakt med oss.  Dersom du treng hjelp til felling, ber vi om at du tar kontakt med oss i god tid. Send gjerne bilde.

 

Varsel

Ved skogrydding langs høyspentlinjer blir grunneierne normalt varsla med brev eller telefon.

 

Lavspentlinjene er de kraftlinjene som fører strømmen inn til hvert enkelt hus.  Ved rydding av lavspentlinjer blir kunder varsla med sms eller direkte kontakt. Før rydding i private hager vil vi, så godt det lar seg gjøre, ta direkte kontakt med deg. Hvis du ikke er til stede kan mindre arbeid starte.

 

Ta kontakt med oss på kunde@altakraftlag.no om du har trær som vokser inn i linja. Legg gjerne med et foto som viser hvordan det ser ut.

Loading...