betaling-og-vilkar2018-11-22T11:15:26+00:00

Betalingsutsettelse

Det er bedre å kontakte oss før forfall, istedet for å vente til purring og eventuelt inkasso.

 

Dersom du kontakter oss før forfall av regningen vil det normalt være greit å få utsatt regningen i inntil en måned.

 

Du kan kontakte oss på telefon eller du kan sende en epost til kunde@altakraftlag.no

 

Ta med ditt kundenr, fakturanummeret og beløpet som du ønsker en utsettelse på.

Standardvilkår strøm

Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde).
 

Avbruddskompensasjon

 Alta Kraftlag yter kompensasjon for lange avbrudd i strømforsyningen. Vi vil automatisk beregne kompensasjon til de kunder som blir rammet av lange strømbrudd, det er ikke nødvendig å sende inn krav.

 

Kunder som har strømbrudd over 12 timer vil få utbetalt en kompensasjon for dette. 12-timersregelen starter fra det tidspukt vi har fått inn melding om strømbrudd. 

 

Satsene er som følger: 
  • kr. 600,- for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer 
  • kr. 1400,- for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer 
  • kr. 2700,- for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer 
For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300,- for hver påbegynt tjuefiretimersperiode avbruddet varer. 

 

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året.

 

Dersom man opplever at kompensasjon ikke blir utbetalt innen rimelig tid (typisk neste strømregning), må man kontakte oss. 

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag /kostnadsdekning gjennomføres i henhold til Alta Kraftlags til en hver tid gjeldende standard tilknytningsvilkår og retningslinjer samt i overensstemmelse med Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer»(§17-5 Anleggsbidrag). Forskriften finnes her
Tenk på noe annet enn regninger! Med AvtaleGiro lar du banken ta hånd om betalingen av dine faste regninger. Enklere kan det ikke gjøres!
 
Slipp å huske forfallsdatoer
Med avtalegiro sørger banken din for at regningen betales automatisk på forfallsdato. Regningene betales i tide og du slipper purringer.
 
Varsling og kvittering
Det kommer varsling i forkant av forfall, og kvittering for betalingen finnes på kontoutskrift og i nettbank.
 
Tilgang til fakturaspesifikasjoner
Via kontofon, nettbank og kontoutskrift har du full kontroll på betalinger fra din konto.
 
Fremgangsmåte
Neste gang du betaler en regning fra Alta Kraftlag i nettbanken din blir du spurt om du vil benytte avtalegiro. Avtalegiroavtale vil da opprettes i din bank. Du kan også inngå avtale om avtalegiro i nettbanken nå. Da får du bruk for eFakturareferansen som står på siste regning.
 
Loading...