Strøm

 

Alta Kraftlag er netteier og sørger for strømforsyningen til kommunene Alta, Loppa og Kvænangen.

Vi har i tillegg kraftproduksjon på våre anlegg i Kåven, Mathisfoss, Møllelva og Hakkstabben. 

Vi leverer ca 420 GWh til  12.800 kunder.