Kraftlagene + Fortum = hurtigladere i Finnmark!

I samarbeid med Fortum og øvrige nettselskaper i Finnmark og Nord-Troms tar Alta Kraftlag tak for å bygge hurtigladestasjoner for elbiler i regionen. Bilparken lengst nord i Norge skal nå elektrifiseres!

Høy spenning i østre Alta tirsdag 18. desember

Tirsdag 18. desember kl.05.28 leverte Statnett for høy spenning til oss over deres transformator i Raipas. Den høye spenningen varte i 5-6 minutter, og kunder opplevde at de fikk opptil 300 Volt inn på sin installasjon. Det normale er 230 Volt.

Uttalelse fra Alta Kraftlags årsmøte

Årsmøtet er bekymret over utviklingen der Statnett forlanger garantier om økt forbruk, for å realisere videre utbygging av sentralnettet i Norge gjennom Øst-Finnmark.