Linjeskift

Kraftlagene + Fortum = hurtigladere i Finnmark!

I samarbeid med Fortum og øvrige nettselskaper i Finnmark og Nord-Troms tar Alta Kraftlag tak for å bygge hurtigladestasjoner for elbiler i regionen. Bilparken lengst nord i Norge skal nå elektrifiseres!

Uttalelse fra Alta Kraftlags årsmøte

Årsmøtet er bekymret over utviklingen der Statnett forlanger garantier om økt forbruk, for å realisere videre utbygging av sentralnettet i Norge gjennom Øst-Finnmark.