Linjeskift

Kraftlagene + Fortum = hurtigladere i Finnmark!

I samarbeid med Fortum og øvrige nettselskaper i Finnmark og Nord-Troms tar Alta Kraftlag tak for å bygge hurtigladestasjoner for elbiler i regionen. Bilparken lengst nord i Norge skal nå elektrifiseres!

 

Et tett samarbeid mellom Fortum og kraftlagene Alta Kraftlag, Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag og Ymber har gitt muligheten for kunne bygge og drifte et omfattende ladenettverk i nord. Søknadsfristen gikk nylig ut for Enovas anbudskonkurranse om støtte til å bygge hurtigladestasjoner i Finnmark og Nord-Troms. Vår samarbeidskonstellasjon i nord er, så vidt vi vet, de eneste som har søkt på anbudet.

 

Enova har gjennom anbudsrunden bedt om bygging av hurtigladere på 25 steder. Etter Fortums befaringsrunde gikk selskapet inn for å også bygge ved Suossjavri Fjellstue, slik at det nå søkes om et komplett ladenettverk med totalt 26 hurtigladere i regionen.

 

En vanlig hurtiglader tilbyr 50 kilowatt effekt. Enova har i anbudet bedt om at det i Finnmark og Nord-Troms bygges ladestasjoner med 150 kilowatt effekt. Det er vel og bra, men vi mener at vi bør trykke enda kraftigere til og bygge ladestasjoner på hele 300 kilowatt når vi først skal gjøre jobben med å elektrifisere bilparken i nord! Fortum er innstilt på å jobbe hardt for å få Enova til å se viktigheten av å bygge et så framtidsrettet ladetilbud som dagens teknologi tillater i Finnmark, og som kan danne grunnstammen i et fremtidig ladenettverk for elektriske lastebiler, når det kommer.

 

Fortum er svært glade for å kunne bidra til å løse ladekrisen i nord. Ole Gudbrann Hempel i Fortum erkjenner at Finnmark dessverre har manglet på kartet over deres ladestasjoner, og det har gjort det vanskelig for finnmarkinger å velge elbil fremfor bensin- eller dieselbil.

 

«Det er ikke til å komme unna at det stikker litt i hjertet hver gang vi blir kritisert for det manglende ladetilbudet i nord, fordi vi føler kritikken er berettiget: Vi burde tilby ladestasjoner også i vår aller nordligste landsdel.» sier han. Videre understreker ladesjefen at Fortum er veldig fornøyd med å ha fått til et samarbeid med alle de syv kraftselskapene i regionen. «Kraftlagene skal ha mye heder for deres fremoverlente holdning og engasjement for sine lokalområder for å være en pådriver for overgangen til utslippsfri transport. Uten det tette og gode samarbeidet vi har fått til, gjennom bruk av lokale ressurser og kompetanse, så ville det ikke vært mulig for oss i Fortum å bygge et helt nettverk av hurtigladestasjoner i Finnmark og Nord-Troms, selv om Enova støtter oss med utbyggingskostnadene.»

 

Fra Alta Kraftlags side venter vi i spenning på om vi får tilslaget til å starte med utbyggingen av slike lynladere, og gleder oss til å bidra til et skikkelig elbil-løft til kjøreglade nordboere. Vi konstaterer at Finnmark på kort tid vil gå fra et nesten ikke-eksisterende ladenettverk, til et av verdens mest avanserte! Direktør Per-Erik Ramstad deler Fortums entusiasme og mener samarbeidet mellom Fortum og kraftlagene er gull verdt. «Kraftselskapene i regionen har den beste forutsetningen for å sørge for at ladestasjonene som skal bygges ut fungerer, med sin lokale tilstedeværelse og kompetanse sikrer vi at ladestasjonene er tilgjengelige når bilparken skal lades framover» sier Per-Erik.

 

Fortum og Kraftlagene understreker at det for innbyggerne i Finnmark og Nord-Troms også er nødvendig med et tilstrekkelig ladeinfrastruktur sørover mot Bottenviken gjennom Finland og/eller Sverige for å gjøre alle vesentlige kjøremønstre elektrisk. Vi har nå mulighet til å være en pådriver for at en slik nordisk dialog opprettes, og resulterer i et bedret ladenettverk sørover mot Bottenviken.